Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert - Świadczenie usług gastronomicznych w pomieszczeniach kuchni SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie dla pacjentówOśrodka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 września 2021

Stanomino, data 9.09.2021 r.

 

SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii

Uzależnienia od Alkoholu

i Współuzależnienia w Stanominie

78-217 Stanomino 5

Wykonawca

 

[wszyscy zainteresowani wykonawcy]

Dotyczy postępowania pod nazwą Świadczenie usług gastronomicznych w pomieszczeniach kuchni SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie dla pacjentów Ośrodka.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie miniPortal pod numerem ocds-148610-4f8c86aa-c8fe-11eb-911f-9ad5f74c2a25 dnia 25.08.2021 r.

Informacja

o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym o godzinie 13:15 zamawiający otworzył wszystkie 2 oferty, które zostały złożone zamawiającemu do upływu terminu składania ofert.

Tabelaryczne zestawienie otwartych ofert

Lp.

Nazwa

lub imię i nazwisko

Siedziba

lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania

Cena

lub koszt zawarty w ofercie

Uwagi

a

b

c

d

e

1

FUH KONSUMY Małgorzata Szwejkowska

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2, 78-200 Białogard

666.120,00

Oferta niekompletna, odrzucona

2

Catermed S.A.

ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź

778.028,16

 

Informacja z otwarcia ofert jest zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w dniu 9.09. 2021 r. o godz. 14:45 .

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-09-09
Data publikacji:2021-09-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator SP ZOZ WOTUW Stanomino
Liczba odwiedzin:25