Informacja o monitoringu placówek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jednym z zadań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U z dnia 28 czerwca 2012 r) jest monitorowanie przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia funkcjonowania Placówek Leczenia Uzależnień od Alkoholu.

Zadania kontrolne wynikające z powyższego aktu realizowane są w formie kontroli planowanej.  Główne założenia to:
sprawdzanie funkcjonowania placówek leczenia (oddziałów dziennych, całodobowych i poradni) w zakresie dostępności świadczeń dla pacjentów; kontrola „Księgi przyjęć”, sposobu rejestrowania pacjentów, zapisy kolejkowe, sposoby powiadamiania o przyjęciach pacjentów; sprawdzanie godzin pracy zatrudnionych osób i czasu pracy; ocena zadań  w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych; kontrola czy występują i w jakiej formie zadania podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych w placówce; weryfikacja kwalifikacji personelu; kontrola prowadzonych staży, szkoleń; forma współpracy z gminą, starostwem, samorządem; współpraca z PARPA i WOTUW; rodzaje przetwarzanych informacji i  sposoby przechowywania dokumentacji.

Do zaktualizowania danych o kwalifikacjach terapeutów przekazana będzie Baza CSPU (Certyfikowani Specjaliści Psychoterapii Uzależnień) oraz CITU (Certyfikowani Instruktorzy Terapii Uzależnień). Formularz dostępny jest tutaj.

Dyrektor SP ZOZ WOTUW Stanomino właściwe upoważnienie do monitoringu udziela Mateuszowi Labuda. Wszelkie pytania odnośnie hospitacji prosimy kierować pod numer telefonu 94 31 10 640 bądź drogą elektroniczną na adres sekretariat@wotuwstanomino.pl.

O terminie przeprowadzenia monitoringu każda placówka wcześniej zostanie powiadomiona.

Protokół zostanie przekazany organowi założycielskiemu kontrolowanej placówki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia monitoringu.

Henryk Kędzierki
Dyrektor SP ZOZ WOTUW Stanomino

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1906

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-09-02 10:03:11edycja dokumentuInformacja o monitoringu placówek