Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 grudnia 2019

DYREKTOR
SPZOZ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w Stanominie
ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na przyjęcie obowiązków udzielania
świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Ośrodka.

Przedmiotem konkursu są wyodrębnione i opisane poniżej zakresy świadczeń zdrowotnych, stanowiące samodzielne całości, dla których zostanie zawarta umowa na ich wykonywanie, zgodnie z Regulaminem Konkursu Ofert i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, zawartymi w materiałach konkursowych:

 1. Udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju psychoterapia uzależnień w stacjonarnej opiece zdrowotnej dla osób uzależnionych, hospitalizowanych w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Stanominie
 2. Udzielanie zakresu świadczeń w rodzaju pełnienie dyżurów terapeutycznych stacjonarnych w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, w dni wolne od prac y w godzinach od 9:00 do 23:00,
 3. Udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka medyczno psychiatryczna w stacjonarnej opiece zdrowotnej dla osób uzależnionych, hospitalizowanych w Oddzi ale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Stanominie,
 4. Udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju psychoedukacja dla rodzin osób uzależnionych, przebywających na leczeniu w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Stanominie,
 5. Udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju psychoterapia uzależnień w poszpitalnej opiece zdrowotnej (after care), dla osób uzależnionych, hospitalizowanych w Oddziale Terapii Uza leżnienia od Alkoholu SPZOZ WOTUW
  w Stanominie,
 6. Udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju pełnienie dyżurów medycznych pod telefonem, obejmujących pacjentów Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, we wsz ystkie dni wolne od pracy w godzinach 7:30 do 7:30 dnia następnego i we wszystkie dni powszednie w godzinach od 15:00 do 7:30 dnia następnego,
 7. Udzielania zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju psychoterapia uzale żnień i współuzależnienia w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, dla osób uzależnionych i ich rodzin będących pacjentami Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białogardzie
 8. Udzielania zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju psychoterapia uzależnień i współuzależnienia w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, dla osób uzależnionych i ich rodzin będących pacjentami Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu,
 9. Udzielania zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju psychoterapia uzależnień i współuzależnienia w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, dla osób uzależnionych i ich rodzin będących pacjentami Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholui Ws półuzależnienia w Połczynie Zdroju
 10. Udzielania zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju psychoterapia uzależnień i współuzależnienia w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, dla osób uzależnionych i ich rodzin będących pacjentami Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  i Współuzależnienia w Świdwinie,
 11. Udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka medycznoUdzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka medyczno--psychiatryczna psychiatryczna w ambulatoryjnej opw ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, nad osobami uzależnionymi i ich rodzinami iece zdrowotnej, nad osobami uzależnionymi i ich rodzinami będącymi pacjentami Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia będącymi pacjentami Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białogardzie,w Białogardzie,
 12. Udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju Udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka medycznoopieka medyczno--psychiatryczna psychiatryczna w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, nad osobami uzależnionymi i ich rodzinami w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, nad osobami uzależnionymi i ich rodzinami będącymi pacjentami Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia będącymi pacjentami Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu,w Kołobrzegu,
 13. UdzielanieUdzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka medycznozakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka medyczno--psychiatryczna psychiatryczna w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, nad osobami uzależnionymi i ich rodzinami w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, nad osobami uzależnionymi i ich rodzinami będącymi pacjentami Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia będącymi pacjentami Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Połczynie Zdroju,w Połczynie Zdroju,
 14. Udzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka medycznoUdzielanie zakresu świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka medyczno--psychiatryczna psychiatryczna w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, nad osobami uzależnionymi i ich rodzinami w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, nad osobami uzależnionymi i ich rodzinami będącymi pacjentami Poradni Terapii Ubędącymi pacjentami Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdwinie.
  (...)

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Iwona Wojewoda

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SPZOZ WOTUW STANOMINO
Data utworzenia:2019-12-03
Data publikacji:2019-12-03
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Wojewoda
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator SP ZOZ WOTUW Stanomino
Liczba odwiedzin:1822

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-12-04 07:48:39Administrator SP ZOZ WOTUW Stanominokorekta formularzy med-psychKonkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
2019-12-03 22:57:33Administrator SP ZOZ WOTUW Stanominododanie załącznikówKonkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
2019-12-03 22:45:12Administrator SP ZOZ WOTUW Stanominododanie ogłoszeniaKonkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych