Zmiana Ogłoszenia w zakresie postępowania na świadczenie usług gastronomicznych