Zaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Ośrodka za rok 2021 informacja o otwarciu ofert