Zaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Ośrodka za rok 2021 informacja o otwarciu ofert

Tabelaryczne zestawienie otwartych ofert

Lp.

Nazwa

lub imię i nazwisko

Siedziba

lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania

Cena brutto

za miesiąc zawarta w ofercie

Uwagi

a

b

c

d

e

1

Biuro Biegłych Rewidentów „AKCEPT” s.c

Henryka i Witold Dembscy

ul. E. Gierczak 36/10

78-100 Kołobrzeg

9840,00

Termin wykonania usługi do końca kwietnia 2022r

2

Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz

ul. Piotrkowska 270 XIV piętro pok. 1408

90-361 Łódź

7257,00

20% kwoty wynagrodzenia tytułem zaliczki i tryb zdalny przeprowadzenia badania

3

POL-TAX 2 Sp. z o.o.

ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91

03-982 Warszawa

8610,00

40% kwoty wynagrodzenia tytułem zaliczki

Ponieważ żadna oferta nie spełniła wszystkich wymagań stawianych przez Zakład postępowanie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zostaje zakończone bez wyboru żadnej oferty.