Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert - Świadczenie usług gastronomicznych w pomieszczeniach kuchni SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie dla pacjentówOśrodka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22 listopada 2021

Stanomino, data 22.11.2021 r.

 

SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii

Uzależnienia od Alkoholu

i Współuzależnienia w Stanominie

78-217 Stanomino 5

Wykonawca

 

[wszyscy zainteresowani wykonawcy]

Dotyczy postępowania pod nazwą Świadczenie usług gastronomicznych w pomieszczeniach kuchni SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie dla pacjentów Ośrodka.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie miniPortal pod numerem ocds-148610-4edc9010-3e31-11ec-8c2d-66c2f1230e9c dnia 5.11.2021 r.

Informacja

o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12:15 zamawiający otworzył 1 ofertę, która zostały złożone zamawiającemu do upływu terminu składania ofert.

Tabelaryczne zestawienie otwartych ofert

Lp.

Nazwa

lub imię i nazwisko

Siedziba

lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania

Cena

lub koszt zawarty w ofercie

Uwagi

a

b

c

d

e

1

FUH KONSUMY Małgorzata Szwejkowska

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2, 78-200 Białogard

738738,00

Oferta kompletna , skierowana do dalszej oceny

Informacja z otwarcia ofert jest zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w dniu 22.11. 2021 r. o godz. 14:45 .

 

 

.................................................

podpis osoby upoważnionej

Piotr Pendrakowski

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SP ZOZ WOTUW Stanomino
Data utworzenia:2021-11-22
Data publikacji:2021-11-22
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Pendrakowski
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator SP ZOZ WOTUW Stanomino
Liczba odwiedzin:398