Polityka prywatności - RODO

Informacje o Twoich danych osobowych w bip.wotuwstanomino.pl

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

  SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  Stanomino 5
  78-217 Stanomino

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja dostęp do portalu .
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane.
 5. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody.
 6. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sekretariat@wotuwstanomino.pl)
 7. W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: sekretariat@wotuwstanomino.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat,
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie dla Państwa usługi wykonania logowania do portalu.
 10. Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.