OTUA

Program terapeutyczny Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Etapy postępowania terapeutycznego

Etapy postępowania terapeutycznego w OTUA obejmują:

 1. Postępowanie diagnostyczno-medyczne.
 2. Badanie lekarskie i kierowanie do innych specjalistów.
 3. Badanie psychologiczne – ze wskazań.
 4. Badania laboratoryjne – wg zleceń lekarskich.
 5. Informację wstępną, motywowanie do terapii i rozpoznanie problemów życiowych pacjenta wynikających z nadużywania alkoholu.
 6. Wstępne rozpoznanie głębokości uzależnienia.

Program terapii uzależnienia

Podstawowy program terapii uzależnienia obejmuje:

 1. Zawarcie kontraktu terapeutycznego.
 2. Diagnozę problemową i opracowanie Osobistego Planu Terapii.
 3. Rozpoznanie własnego uzależnienia, praca nad identyfikacją i tożsamością osoby uzależnionej.
 4. Pracę nad głodem alkoholowym.
 5. Pracę nad rozpoznawaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia.
 6. Trenowanie umiejętności służących trzeźwieniu.
 7. Praca nad zapobieganiem nawrotom choroby.
 8. Przygotowanie programu dalszego leczenia.
 9. Budowanie sieci wsparcia i korzystanie z AA.
 10. Szczegółowy harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych (Plan zajęć terapeutycznych wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Oddziale).

 

Źródło

Regulamin Organizacyjny SP ZOZ WOTUW Stanomino § 22.

Małgorzata Mieszkowicz-Adamowicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SP ZOZ WOTUW Stanomino
Data utworzenia:2015-04-30
Data publikacji:2015-04-30
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Mieszkowicz-Adamowicz
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Idec SP ZOZ WOTUW Stanomino
Liczba odwiedzin:2266