Główna księgowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Anna Przytocka-Pycka

Do zadań Głównego Księgowego należy prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi zwłaszcza na:

  • Zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę środków finansowych będących w posiadaniu Ośrodka, sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej.
  • Ochronie środków finansowych będących w posiadaniu Ośrodka oraz terminów i prawidłowym rozliczaniu osób majątkowo odpowiedzialnych za powierzone mienie.
  • Prawidłowym i terminowym dokonywanie rozliczeń finansowych.
  • Wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Ośrodka.
  • Wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych Ośrodka oraz ich zmian, następnej kontroli operacji gospodarczych Ośrodka stanowiących przedmiot księgowań.
  • Ścisłej współpracy z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z pozostałymi Oddziałami Wojewódzkimi NFZ, w sprawach rozliczeń finansowych, udzielanych przez Ośrodek zakontraktowanych świadczeń.

 

Iwona Wojewoda

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SP ZOZ WOTUW Stanomino
Data utworzenia:2015-04-30
Data publikacji:2015-04-30
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Wojewoda
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator SP ZOZ WOTUW Stanomino
Liczba odwiedzin:4030

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-12-07 11:02:33Administrator SP ZOZ WOTUW Stanominozmiana danych Głównej KsięgowejGłówna księgowa
2020-09-10 14:37:01Administrator SP ZOZ WOTUW StanominoaktualizacjaGłówna księgowa
2020-01-08 20:48:24Administrator SP ZOZ WOTUW Stanominozmiana osobyGłówna księgowa
2019-07-03 12:40:03Piotr Idec SP ZOZ WOTUW StanominoaktualizacjaGłówna księgowa