Polityka prywatności - RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w SPZOZ WOTUW w Stanominie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, reprezentowany przez Dyrektora.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w SPZOZ WOTUW: Dariusz Florek, email: iod@wotuwstanomino.pl, tel. 513 370 301.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez minimalny okres 5 lat, a w niektórych przypadkach zgodnie z terminami przechowywania dokumentacji medycznej, określonymi w ustawie o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta ( art. 29, Dz.U. 2017 r. poz.1318 ).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia, przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Panią/ Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

Fundacja Widzialni oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SP ZOZ WOTUW Stanomino
Data utworzenia:2015-04-30
Data publikacji:2015-04-30
Osoba sporządzająca dokument:Fundacja Widzialni oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Idec SP ZOZ WOTUW Stanomino
Liczba odwiedzin:2415

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-08-18 14:15:39Piotr Idec SP ZOZ WOTUW Stanominozmiana danych IODPolityka prywatności - RODO
2019-07-22 14:23:10Piotr Idec SP ZOZ WOTUW StanominoaktualizacjaPolityka prywatności - RODO