Aktualne przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przetargi archiwalne z lat 2012 - 2015 można znaleźć w poprzednim Biuletynie Informacji Publicznej SP ZOZ WOTUW Stanomino.

Piotr Idec

Artykuły

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Świadczenie usług gastronomicznych w pomieszczeniach kuchni SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie dla pacjentówOśrodka

9 września 2021

Dotyczy postępowania pod nazwą „Świadczenie usług gastronomicznych w pomieszczeniach kuchni SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie dla pacjentów Ośrodka”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie miniPortal pod numerem ocds-148610-4f8c86aa-c8fe-11eb-911f-9ad5f74c2a25 dnia 25.08.2021 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając zgodnie z art. 260 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Świadczenie usług gastronomicznych w pomieszczeniach kuchni SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie dla pacjentówOśrodka

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert - Świadczenie usług gastronomicznych w pomieszczeniach kuchni SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie dla pacjentówOśrodka

9 września 2021

Stanomino, data 9.09.2021 r.

 

SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii

Uzależnienia od Alkoholu

i Współuzależnienia w Stanominie

78-217 Stanomino 5

Wykonawca

 

[wszyscy zainteresowani wykonawcy]

Dotyczy postępowania pod nazwą Świadczenie usług gastronomicznych w pomieszczeniach kuchni SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie dla pacjentów Ośrodka.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie miniPortal pod numerem ocds-148610-4f8c86aa-c8fe-11eb-911f-9ad5f74c2a25 dnia 25.08.2021 r.

Informacja

o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert

Czytaj więcej o: Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert - Świadczenie usług gastronomicznych w pomieszczeniach kuchni SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie dla pacjentówOśrodka

Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - ogłoszenie w zakresie postępowania na świadczenie usług gastronomicznych

9 września 2021

w załączeniu.

Zmiana Ogłoszenia w zakresie postępowania na świadczenie usług gastronomicznych #2

7 września 2021

Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu ogłasza zmianę ogłoszenia w postępowaniu o udzielnie zamówienia pn.:

Świadczenie usług gastronomicznych w pomieszczeniach kuchni SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie dla pacjentów Ośrodka

SP ZOZ WOTUW Stanomino

Pytanie do ogłoszenia w zakresie postępowania na świadczenie usług gastronomicznych #2

7 września 2021

Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie informuje o wpływie zapytania związanego z ogłoszonym postępowaniem oraz przedstawia udzielone w tym zakresie odpowiedzi.

SP ZOZ WOTUW Stanomino

Zaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Ośrodka za rok 2021

7 września 2021

Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Ośrodka za rok 2021.

SP ZOZ WOTUW Stanomino
Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Ośrodka za rok 2021

Pytanie do ogłoszenia w zakresie postępowania na świadczenie usług gastronomicznych

2 września 2021

Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie informuje o wpływie zapytania związanego z ogłoszonym postępowaniem oraz przedstawia udzieloną w tym zakresie odpowiedź.

SP ZOZ WOTUW Stanomino

Zmiana Ogłoszenia w zakresie postępowania na świadczenie usług gastronomicznych

26 sierpnia 2021

Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu ogłasza zmianę ogłoszenia w postępowaniu o udzielnie zamówienia pn.:

Świadczenie usług gastronomicznych w pomieszczeniach kuchni SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie dla pacjentów Ośrodka

SP ZOZ WOTUW Stanomino

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi gastronomiczne

25 sierpnia 2021

Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia pn.:

Świadczenie usług gastronomicznych w pomieszczeniach kuchni SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie dla pacjentów Ośrodka

SP ZOZ WOTUW Stanomino

INFORMACJA o ROZSTRZYGNIĘCIU - Świadczenie usług gastronomicznych w pomieszczeniach kuchni SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka

18 czerwca 2020

SPZOZ WOTUW STANOMINO niniejszym informuje o rozstrzygnięciu postępowania: "Świadczenie usług gastronomicznych w pomieszczeniach kuchni SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia dla pacjentów Ośrodka"

Marek Muszyński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SP ZOZ WOTUW Stanomino
Data utworzenia:2015-04-30
Data publikacji:2015-04-30
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Idec
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Idec SP ZOZ WOTUW Stanomino
Liczba odwiedzin:57842