Jesteś tutaj: Start / Organizacja / Nabór

Nabór

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Postępowanie dotyczące przygotowania strony internetowej i BIP Ośrodka

21 września 2021

Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym przygotowania strony internetowej i BIP Ośrodka.

 

Postępowanie dotyczące powierzenia funkcji Inspektora IOD w Ośrodku

14 września 2021

Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia pisemnych ofert w postępowaniu dotyczącym powierzenia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku.

Czytaj więcej o: Postępowanie dotyczące powierzenia funkcji Inspektora IOD w Ośrodku

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

29 lipca 2021

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.711 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o działalności leczniczej”:

 

Dyrektor

SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

78-217 Stanomino 5

 

Zaprasza

podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń zdrowotnych, objętych niniejszym ogłoszeniem do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie do 31 grudnia 2021 roku, z możliwością odnowienia na kolejne okresy, nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ lub jego następcą prawnym w zakresie świadczeń udzielanych w jednostce udzielającej świadczeń całodobowych innych niż szpitalne ambulatoryjnych.

SP ZOZ WOTUW Stanomino
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w SP ZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, 78-217 Stanomino 5

14 lipca 2021

 

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia, 78-217 Stanomino 5

ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w SP ZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stanominie, 78-217 Stanomino 5

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w SP ZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, 78-217 Stanomino 5

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - ZMIANA

23 czerwca 2021

SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie informuje, że zgodnie z Zarządzenim 41/2021 Dyrektora zmianie ulega treść załącznika nr 1 do SWKO - formularz ofertowy.

W treści ww. dokumentu, w części F zmienia się zapis ust. 1.8.

SP ZOZ WOTUW Stanomino

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - pliki edytowalne

17 czerwca 2021

SPZOZ WOTUW STANOMINO poniżej udostępnia pliki edytowalne oferty.

SP ZOZ WOTUW Stanomino

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - ZMIANA

15 czerwca 2021

SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie informuje, że zgodnie z Zarządzenim 40/2021 Dyrektora zmianie ulega treść załącznika nr 1 do SWKO - formularz ofertowy.

W formularzu ofertowym dodany został punkt 4. w części D pozwalający na wskazanie ilości oferowanych godzin.

SP ZOZ WOTUW Stanomino

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

14 czerwca 2021

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.711 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o działalności leczniczej”:

 

Dyrektor

SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

78-217 Stanomino 5

 

Zaprasza

podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń zdrowotnych, objętych niniejszym ogłoszeniem do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od dnia 01 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku, z możliwością odnowienia na kolejne okresy, nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ lub jego następcą prawnym w zakresie świadczeń udzielanych w jednostce udzielającej świadczeń całodobowych innych niż szpitalne ambulatoryjnych.

SP ZOZ WOTUW Stanomino
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

17 grudnia 2019

DYREKTOR SPZOZ WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w Stanominie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Ośrodka.

Iwona Wojewoda
Czytaj więcej o: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Ogłoszenie o wynikach

13 grudnia 2019

SPZOZ WOTUW STANOMINO podaje do wiadomości ogłoszenie o wynikach konkursu.

Iwona Wojewoda

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SP ZOZ WOTUW Stanomino
Data utworzenia:2015-12-23
Data publikacji:2015-12-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Idec SP ZOZ WOTUW Stanomino
Liczba odwiedzin:20943