Jesteś tutaj: Start / Organizacja / Nabór

Nabór

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - informacja

30 grudnia 2021

OGŁOSZENIE KOMISJI KONKURSOWEJ

z dnia 28 grudnia 2021 roku prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

 

 

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - informacja

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - informacja o otwarciu oferty

28 grudnia 2021

OGŁOSZENIE KOMISJI KONKURSOWEJ

z dnia 28.12.2021r. w sprawie zawarcia umów na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zgodnie z ogłoszeniem z dnia 29 lipca 2021r.

 

Komisja Konkursowa w składzie:

Piotr PendrakowskiPrzewodniczący Komisji

Mariola Mikołajczyk-Wilk – Członek Komisji

Aneta Nowakowska-Lasota - Członek Komisji

 

rozpatrzyła 1 (słownie: jedną) złożoną ofertę pod względem formalnym:

 

1. Zakres świadczeń: psychoterapeutyczne w zakresie specjalisty psychoterapii / terapii uzależnień w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, dla osób uzależnionych i ich rodzin będących pacjentami Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu

  • Agata Pietryka, ul. Ogrodowa 21, 78-132 Grzybowo

 

oferta nie spełnia warunki konkursu zgodnie z §5 SWKO, Komisja wzywa oferenta do pilnego usunięcia błędów w postaci:

  • brak podpisów i numeracji stron,

  • kopie dokumentów nie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Zgodnie z § 12 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert Oferentom przysługuje prawo do wniesienia protestu lub odwołania do Dyrektora SPZOZ WOTUW, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Piotr Pendrakowski

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH -informacja o wpływie oferty

26 listopada 2021

W dniu 26.11.2021r. wpłynęła oferta na świadczenia zdrowotnie - psychoterapeutyczne w zakresie specjalisty psychoterapii / terapii uzależnień w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, dla osób uzależnionych i ich rodzin będących pacjentami Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu, od Oferenta:

SOBRIETAS - Gleczman Spółka Jawna ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice.

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji Konkursowej otwarcie oferty nastąpi, po powierzeniu przez Dyrektora przewodniczenia jednemu z członków.

Iwona Wojewoda

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - informacja o otwarciu oferty

29 października 2021

OGŁOSZENIE KOMISJI KONKURSOWEJ

z dnia 29.10.2021 w sprawie zawarcia umów na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zgodnie z ogłoszeniem z dnia 29 lipca 2021r.

 

Komisja Konkursowa w składzie:

Piotr Pendrakowski – przewodniczący Komisji

Małgorzata Mieszkowicz-Adamowicz – członek Komisji

Mariola Mikołajczyk-Wilk – członek Komisji

 

rozpatrzyła 1 (słownie: jedną) złożoną ofertę pod względem formalnym:

 

 

1. Zakres świadczeń: lekarskie jako lekarz w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00

  • Anna Werębska Indywidualna Praktyka Lekarska

 

oferta spełnia warunki konkursu i zostanie poddana ocenie.

Zgodnie z § 12 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert Oferentom przysługuje prawo do wniesienia protestu lub odwołania do Dyrektora SPZOZ WOTUW, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Piotr Pendrakowski

Postępowanie dotyczące przygotowania strony internetowej i BIP Ośrodka - Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert

29 września 2021

Stanomino, data 28.09.2021 r.

 

SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii

Uzależnienia od Alkoholu

i Współuzależnienia w Stanominie

78-217 Stanomino 5

 

[wszyscy zainteresowani wykonawcy]

Dotyczy postępowania na przygotowanie strony internetowej i bip Ośrodka.

Informacja

o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert

Czytaj więcej o: Postępowanie dotyczące przygotowania strony internetowej i BIP Ośrodka - Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert

Postępowanie dotyczące powierzenia funkcji Inspektora IOD w Ośrodku - Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert

22 września 2021

Stanomino, data 22.09.2021 r.

 

SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii

Uzależnienia od Alkoholu

i Współuzależnienia w Stanominie

78-217 Stanomino 5

 

[wszyscy zainteresowani wykonawcy]

Dotyczy postępowania na powierzenie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie BIP w dniu 14.09.2021r.

Informacja

o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert

zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym o godzinie 14:15 zamawiający otworzył 4 oferty, które zostały złożone zamawiającemu do upływu terminu składania ofert.

 

Czytaj więcej o: Postępowanie dotyczące powierzenia funkcji Inspektora IOD w Ośrodku - Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert

Postępowanie dotyczące przygotowania strony internetowej i BIP Ośrodka

21 września 2021

Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym przygotowania strony internetowej i BIP Ośrodka.

 

Postępowanie dotyczące powierzenia funkcji Inspektora IOD w Ośrodku

14 września 2021

Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia pisemnych ofert w postępowaniu dotyczącym powierzenia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku.

Czytaj więcej o: Postępowanie dotyczące powierzenia funkcji Inspektora IOD w Ośrodku

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

29 lipca 2021

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.711 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o działalności leczniczej”:

 

Dyrektor

SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

78-217 Stanomino 5

 

Zaprasza

podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń zdrowotnych, objętych niniejszym ogłoszeniem do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie do 31 grudnia 2021 roku, z możliwością odnowienia na kolejne okresy, nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ lub jego następcą prawnym w zakresie świadczeń udzielanych w jednostce udzielającej świadczeń całodobowych innych niż szpitalne ambulatoryjnych.

SP ZOZ WOTUW Stanomino
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w SP ZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, 78-217 Stanomino 5

14 lipca 2021

 

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia, 78-217 Stanomino 5

ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w SP ZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stanominie, 78-217 Stanomino 5

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w SP ZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, 78-217 Stanomino 5

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SP ZOZ WOTUW Stanomino
Data utworzenia:2015-12-23
Data publikacji:2015-12-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Idec SP ZOZ WOTUW Stanomino
Liczba odwiedzin:23489