Pielęgniarka Oddziałowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Beata Woszczyna

pielęgniarka, instruktor terapii uzależnień w trakcie certyfikacji
nr prawa wykonywania zawodu 1601508P

Przełożona pielęgniarek zapewnia organizację pracy terapeutycznej podległego sobie personelu oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad procesem opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej pacjentów.

Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka a do jej zadań należy w szczególności:

  • Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu i norm.
  • Współpraca z pozostałym personelem terapeutycznym w zakresie doboru procedur i metod stosowanych w programie terapii.
  • Zapewnienie ciągłości realizacji programu poprzez organizację pracy podległego personelu.
  • Opracowywanie harmonogramów pracy podległego personelu i przedkładanie Dyrektorowi do zatwierdzenia.
  • Sprawdzanie poprawności i systematyczności prowadzenia dokumentacji medycznej i terapeutycznej.
  • Prowadzenie postępowania diagnostycznego w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej oraz konsultacji indywidualnych.

 

Danuta Muszyńska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SP ZOZ WOTUW Stanomino
Data utworzenia:2015-04-30
Data publikacji:2015-04-30
Osoba sporządzająca dokument:Danuta Muszyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Idec SP ZOZ WOTUW Stanomino
Liczba odwiedzin:2422

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-09-10 14:36:25Piotr Idec SP ZOZ WOTUW StanominoaktualizacjaPielęgniarka Oddziałowa